ارســـــــــال آگهی
ارسال

ملكي تجاري

تاریخ درج آگهی: 1395/10/6
مشهد؛ گاز
09361640778
مغازه-غرفه
تجاری-اداری
636 متر مربع
ندارد
مالک
توافقی

توضیحات :

بانکها موسسات ،بنگاه اتومبیل هاتربا ملک تراکم بالا

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت