ارســـــــــال آگهی
ارسال

ساختمان قدیمی ۳۰سال ساخت

تاریخ درج آگهی: 1395/10/14
مشهد؛ صارمی
09158822477

توضیحات :

آب و برق .. فکوری ۱۱..شیرازی۱

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت