ارســـــــــال آگهی
ارسال

کلنگی مناسب ساخت

تاریخ درج آگهی: 1395/8/21
مشهد؛ حرم
09151048476
زمین
مسکونی
125 متر مربع
ندارد
مالک

قیمت : 275000000تومان

توضیحات :

سند ششدانگ سر دونبش

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت