ارســـــــــال آگهی
ارسال

مشارکت ابوطالب 140 متر

تاریخ درج آگهی: 1395/8/18
مشهد؛ ابوطالب
09105539288

توضیحات :

تراکم بالا رضایت ها گرفته شده معارض ساخت ندارد

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت