ارســـــــــال آگهی
ارسال

مشارکت بی واسطه - نزدیک حرم

تاریخ درج آگهی: 1395/8/14
مشهد؛ امام خمینی
09154184700

توضیحات :

ملک دو نبش تراکم متوسط

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت