ارســـــــــال آگهی
ارسال

مشارکت درساخت

تاریخ درج آگهی: 1395/6/13
مشهد؛ احمدآباد
۰۹۱۵۸۱۷۱۷۷۶

توضیحات :

ساخت هفت طبقه مسکونی در مناطق احمدآباد(تا قبل ازبعثت)وملک آباد(فرهاد ونسترن) وسجاد بصورت 3/5 به3/5 . اخذ پروانه کامل قبل ازتخر یب ملک. ضمنا تراکم ملک زیاد باشد.

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت