ارســـــــــال آگهی
ارسال

111 تحويل برج چهار 95

تاریخ درج آگهی: 1395/10/21
مشهد؛ بلوار پیروزی
090113704760
سواری
پراید
1395

کارکرد: 5000کیلومتر

مالک

قیمت : 20800000تومان

توضیحات :

در حد خشک وسایل كامل

هوگل تنها یک سایت تبلیغاتی است که هیچ گونه مسولیت و نفعی در قبال معاملات شما ندارد، همچنین توصیه می گردد معاملات خود را زیر نظر افراد متخصص عضو رسمی اتحادیه انجام دهید.

دلیل شکایت