ارســـــــــال آگهی
ارسال
لطفا صبر نمایید ...
شراکت محدوده قاسم آباد

شراکت محدوده قاسم آباد

1395/12/4

قاسم آباد

مشارکت

ملک مناسب میخواهم

ملک مناسب میخواهم

1395/12/4

الهیه

مشارکت

متراژبالا مشارکت

متراژبالا مشارکت

1395/12/4

هاشمیه

مشارکت

نيازمند ملك مناسب

نيازمند ملك مناسب

1395/12/4

گاز

مشارکت

متراژبالا مشارکت

متراژبالا مشارکت

1395/11/23

هاشمیه

مشارکت

بلوار دانشجو مشارکت

بلوار دانشجو مشارکت

1395/11/23

دانشجو

مشارکت

ضیاد۵۲مشارکت

ضیاد۵۲مشارکت

1395/11/23

صیاد شیرازی

مشارکت

مركز مشاوره مشاركت

مركز مشاوره مشاركت

1395/11/23

هاشمیه

مشارکت

شرکت هنرور

شرکت هنرور

1395/11/23

سه راه فردوسی

مشارکت

مشارکت در ساخت منزل ویلایی

مشارکت در ساخت منزل ویلایی

1395/11/23

کوی مهدی

مشارکت

نيازمند مشاركت در فرامرز

نيازمند مشاركت در فرامرز

1395/11/23

فرامرز عباسی

مشارکت

سرمايه گذاري در پرورش ماهي

سرمايه گذاري در پرورش ماهي

1395/11/23

سه راه فردوسی

مشارکت

در منطقه گردشگری جایدره

در منطقه گردشگری جایدره

1395/11/23

شاندیز

مشارکت

نيازمند پيمانكار

نيازمند پيمانكار

1395/11/23

مطهری شمالی

مشارکت

نيازمند زمين براي ساخت

نيازمند زمين براي ساخت

1395/11/23

رضاشهر

مشارکت

واقع در هفت تیر فکوری 17

واقع در هفت تیر فکوری 17

1395/11/23

هفت تیر

مشارکت

خواهان ملک شما هستیم

خواهان ملک شما هستیم

1395/11/19

الهیه

مشارکت

در مرحله سفت کاری

در مرحله سفت کاری

1395/11/19

هاشمیه

مشارکت

مشارکت در وکیل آباد

مشارکت در وکیل آباد

1395/11/19

وکیل آباد

مشارکت

مشارکت در بخارایی

مشارکت در بخارایی

1395/11/19

راهنمایی

مشارکت

متقاضی ملک برای مشارکت

متقاضی ملک برای مشارکت

1395/11/19

قاسم آباد

مشارکت

۲۵۰متر مشارکت

۲۵۰متر مشارکت

1395/11/19

قاسم آباد

مشارکت

مشارکت  باتراکم متوسط

مشارکت باتراکم متوسط

1395/11/19

احمدآباد

مشارکت

مشارکت در بلوار هفت تیر

مشارکت در بلوار هفت تیر

1395/11/19

هفت تیر

مشارکت