ارســـــــــال آگهی
ارسال
لطفا صبر نمایید ...
برای فستفودمیخواهم

برای فستفودمیخواهم

1395/12/2

40 متر مربع

احمدآباد

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 4000000تومان

نیازمند کارگاه

نیازمند کارگاه

1395/12/2

50 متر مربع

ابوطالب

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 300000تومان

خواستارسوپرمارکت فعال

خواستارسوپرمارکت فعال

1395/11/30

30 متر مربع

عبادی

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

اجاره ای نیازمندم

اجاره ای نیازمندم

1395/11/30

90 متر مربع

بلوار پیروزی

ودیعه : 30000000تومان

اجاره: توافقی

بلوار سیدرضی باشه

بلوار سیدرضی باشه

1395/11/30

50 متر مربع

سیدرضی

ودیعه : 10000000تومان

اجاره : 200000تومان

واحد اجاره ای خواستارم

واحد اجاره ای خواستارم

1395/11/30

85 متر مربع

رضاشهر

ودیعه : 10000000تومان

اجاره : 700000تومان

نیازمند۱واحدآپارتمان شیک

نیازمند۱واحدآپارتمان شیک

1395/11/25

130 متر مربع

صیاد شیرازی

ودیعه: توافقی

اجاره : 200000تومان

مستاجرم

مستاجرم

1395/11/25

70 متر مربع

کوثر

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 700000تومان

متقاضی رهن و اجاره فوری

متقاضی رهن و اجاره فوری

1395/11/25

75 متر مربع

کوی مهدی

ودیعه : 9000000تومان

اجاره : 150000تومان

محدوده هدایت میخواهم

محدوده هدایت میخواهم

1395/11/25

70 متر مربع

طلاب

ودیعه : 2500000تومان

اجاره : 500000تومان

نیازمند فول

نیازمند فول

1395/11/25

180 متر مربع

هاشمیه

ودیعه : 120000000تومان

اجاره: توافقی

خواهان آپارتمان باشرایط فوق

خواهان آپارتمان باشرایط فوق

1395/11/25

70 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه : 20000000تومان

اجاره: توافقی

برای نانوایی میخام

برای نانوایی میخام

1395/11/24

90 متر مربع

هاشمیه

ودیعه : 6000000تومان

اجاره : 6000000تومان

نیازمند آپارتمان هستم

نیازمند آپارتمان هستم

1395/11/24

75 متر مربع

فرامرز عباسی

ودیعه : 15000000تومان

اجاره: توافقی

زوجی متقاضی آپارتمان

زوجی متقاضی آپارتمان

1395/11/24

76 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه : 25000000تومان

اجاره : 150000تومان

درخواست رهن ۱۴۰متری

درخواست رهن ۱۴۰متری

1395/11/24

140 متر مربع

فرامرز عباسی

ودیعه : 60000000تومان

اجاره: توافقی

خواهان آپارتمان درهدایت ۳۹

خواهان آپارتمان درهدایت ۳۹

1395/11/24

80 متر مربع

موسوی قوچانی

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 300000تومان

درخواستي فوري

درخواستي فوري

1395/11/24

70 متر مربع

ابوطالب

ودیعه : 7000000تومان

اجاره : 150000تومان

درخواست سوييت كوچك

درخواست سوييت كوچك

1395/11/24

40 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه: توافقی

اجاره : 400000تومان

درخواست  منزل نقلي

درخواست منزل نقلي

1395/11/24

50 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

نيازمند مغازه جهت كبابي

نيازمند مغازه جهت كبابي

1395/11/21

40 متر مربع

عبدالمطلب

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 1000000تومان

درخواست زيرزمين

درخواست زيرزمين

1395/11/21

30 متر مربع

بلوار فردوسی

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 1500000تومان

آپارتمان صفرمیخاهم

آپارتمان صفرمیخاهم

1395/11/21

150 متر مربع

بلوار ایرج میرزا

ودیعه : 50000000تومان

اجاره : 1500000تومان

درخواست مورد اجاره ای

درخواست مورد اجاره ای

1395/11/21

90 متر مربع

میدان شهدا

ودیعه : 30000000تومان

اجاره : 10000تومان