ارســـــــــال آگهی
ارسال
لطفا صبر نمایید ...
آب وگازمشترک تجاری

آب وگازمشترک تجاری

1395/12/2

20 متر مربع

مطهری شمالی

ودیعه : 5000000تومان

اجاره: توافقی

ملک تجاری مسکونی حاشیه

ملک تجاری مسکونی حاشیه

1395/12/2

760 متر مربع

وکیل آباد

ودیعه : 60000000تومان

اجاره : 20000000تومان

مجتمع نوید منهای ۱

مجتمع نوید منهای ۱

1395/12/2

17 متر مربع

خیام

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 420000تومان

دارای ۳۰متر انبار

دارای ۳۰متر انبار

1395/12/2

20 متر مربع

دانش آموز

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 1500000تومان

خین عرب انبار

خین عرب انبار

1395/12/2

4000 متر مربع

بلوار توس

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

حاشیه راهنمایی۱اتاق

حاشیه راهنمایی۱اتاق

1395/12/2

16 متر مربع

راهنمایی

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 600000تومان

خدمات دیجیتالی

خدمات دیجیتالی

1395/12/2

17 متر مربع

اندیشه

ودیعه : 2000000تومان

اجاره : 380000تومان

حاشیه صیاد ۶متر دهنه

حاشیه صیاد ۶متر دهنه

1395/12/2

45 متر مربع

صیاد شیرازی

ودیعه : 10000000تومان

اجاره : 2500000تومان

بین هاشمیه و کوثر

بین هاشمیه و کوثر

1395/12/2

140 متر مربع

وکیل آباد

ودیعه : 10000000تومان

اجاره : 2200000تومان

بین معلم۴۵وچهارراه دانشجو

بین معلم۴۵وچهارراه دانشجو

1395/12/2

200 متر مربع

معلم

ودیعه : 80000000تومان

اجاره : 10000000تومان

قهوه بیرون بر

قهوه بیرون بر

1395/12/2

17 متر مربع

احمدآباد

ودیعه : 6000000تومان

اجاره : 3500000تومان

ارگان های دولتی

ارگان های دولتی

1395/12/2

500 متر مربع

فرامرز عباسی

ودیعه : 100000000تومان

اجاره : 11000000تومان

ارگان های دولتی

ارگان های دولتی

1395/12/2

500 متر مربع

فرامرز عباسی

ودیعه : 100000000تومان

اجاره : 11000000تومان

مغازه مناسب سوپر

مغازه مناسب سوپر

1395/12/2

40 متر مربع

عبادی

ودیعه : 10000000تومان

اجاره: توافقی

زبرزمین امام رضا۵

زبرزمین امام رضا۵

1395/12/2

12 متر مربع

امام رضا(ع)

ودیعه: توافقی

اجاره : 2000000تومان

پیروزی۷۲

پیروزی۷۲

1395/12/2

12 متر مربع

وکیل آباد

ودیعه : 2000000تومان

اجاره : 400000تومان

تجاری دائم تانیمه سنگ

تجاری دائم تانیمه سنگ

1395/12/2

2 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 350000تومان

شیفت صبح بدنسازی

شیفت صبح بدنسازی

1395/12/1

220 متر مربع

مطهری شمالی

ودیعه: توافقی

اجاره : 500000تومان

مقابل فروشگاه رفاه

مقابل فروشگاه رفاه

1395/12/1

140 متر مربع

قاسم آباد

ودیعه : 200000000تومان

اجاره : 9000000تومان

دوطبقه تجاری دائمی

دوطبقه تجاری دائمی

1395/12/1

105 متر مربع

رضاشهر

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

فست فود پردرآمد

فست فود پردرآمد

1395/12/1

100 متر مربع

سناباد

ودیعه : 30000000تومان

اجاره : 700000تومان

عبدالمطلب ۱۵یاس۹

عبدالمطلب ۱۵یاس۹

1395/12/1

12 متر مربع

عبدالمطلب

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 450000تومان

بین ایرج و ارم شمالی

بین ایرج و ارم شمالی

1395/12/1

150 متر مربع

تورج

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

پمپ گازتوس۳۵

پمپ گازتوس۳۵

1395/12/1

75 متر مربع

بلوار توس

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 600000تومان