ارســـــــــال آگهی
ارسال
لطفا صبر نمایید ...
درخواست صیادشیرازی

درخواست صیادشیرازی

1395/12/4

60 متر مربع

صیاد شیرازی

ودیعه : 30000000تومان

اجاره: توافقی

ششصددستگاه تمیز

ششصددستگاه تمیز

1395/12/4

90 متر مربع

فرامرز عباسی

ودیعه : 3000000تومان

اجاره : 750000تومان

درخواست۱خوابه

درخواست۱خوابه

1395/12/4

70 متر مربع

مطهری جنوبی

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 400000تومان

نزدیک به حاشیه سعدی

نزدیک به حاشیه سعدی

1395/12/4

50 متر مربع

سعدی

ودیعه : 15000000تومان

اجاره : 200000تومان

درخواست۸۰متری

درخواست۸۰متری

1395/12/4

80 متر مربع

مطهری جنوبی

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 500000تومان

آزادراه مشهدباغچه

آزادراه مشهدباغچه

1395/12/4

400 متر مربع

طرق

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 600000تومان

۴۵۰مترزیربناویلایی

۴۵۰مترزیربناویلایی

1395/12/4

750 متر مربع

شاندیز

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

رهن کامل ۳خوابه

رهن کامل ۳خوابه

1395/12/4

150 متر مربع

طلاب

ودیعه : 110000000تومان

اجاره: توافقی

نرسیده به دانشگاه ۹

نرسیده به دانشگاه ۹

1395/12/4

116 متر مربع

خیابان دانشگاه

ودیعه: توافقی

اجاره : 1350000تومان

۱۶۶مترعرصه

۱۶۶مترعرصه

1395/12/4

165 متر مربع

هاشمیه

ودیعه : 60000000تومان

اجاره: توافقی

مسعودغربی۳خواب

مسعودغربی۳خواب

1395/12/4

157 متر مربع

سناباد

ودیعه : 67000000تومان

اجاره : 200000تومان

خانه مجردی فول

خانه مجردی فول

1395/12/4

30 متر مربع

کوی مهدی

ودیعه : 500000تومان

اجاره : 130000تومان

صیاد۶۳صابر۱قاسمی۵

صیاد۶۳صابر۱قاسمی۵

1395/12/4

100 متر مربع

صیاد شیرازی

ودیعه : 8000000تومان

اجاره : 200000تومان

خوب وتمیز فاقدانبار

خوب وتمیز فاقدانبار

1395/12/4

60 متر مربع

الهیه

ودیعه : 10000000تومان

اجاره : 300000تومان

برای فستفودمیخواهم

برای فستفودمیخواهم

1395/12/4

40 متر مربع

احمدآباد

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 4000000تومان

صدف چوب کاری

صدف چوب کاری

1395/12/4

83 متر مربع

وکیل آباد

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 900000تومان

نیازمند کارگاه

نیازمند کارگاه

1395/12/4

50 متر مربع

ابوطالب

ودیعه : 1000000تومان

اجاره : 300000تومان

کوی امیرطبقه۲تمیز

کوی امیرطبقه۲تمیز

1395/12/4

75 متر مربع

بلوار توس

ودیعه : 2000000تومان

اجاره: توافقی

آب وگازمشترک تجاری

آب وگازمشترک تجاری

1395/12/4

20 متر مربع

مطهری شمالی

ودیعه : 5000000تومان

اجاره: توافقی

مغازه لباس زیر

مغازه لباس زیر

1395/12/3

30 متر مربع

راهنمایی

ودیعه : 5000000تومان

اجاره : 1000000تومان

شیرازی نه

شیرازی نه

1395/12/3

15 متر مربع

حرم

ودیعه: توافقی

اجاره: توافقی

یک اتاق از دفترکار

یک اتاق از دفترکار

1395/12/3

150 متر مربع

امامت

ودیعه: توافقی

اجاره : 300000تومان

بین چهارراه کوثروهاشمیه

بین چهارراه کوثروهاشمیه

1395/12/3

20 متر مربع

بلوار پیروزی

ودیعه : 20000000تومان

اجاره : 1600000تومان

۴طبقه تجاری مجهز

۴طبقه تجاری مجهز

1395/12/3

540 متر مربع

طلاب

ودیعه : 80000000تومان

اجاره : 13000000تومان